Diplomové práce

Vazbu lze objednat dopředu.  Předem zhotovíme desky a po domluvě přijdete na svázání samotné práce, které pak trvá kolem 30-ti minut.

Tím Vám odpadne stres a v klidu dopíšete Vaší práci.

K tomu však potřebujeme informace:

1. Co má být vytištěno na deskách.

2. Kolik vazeb

3. Barvu desek /lze vybrat z e vzorkovníku/

4. Kolik máte přibližně stran samotné práce (+/- 30 stran)

5. Zda chcete kapsy na výkresy, cd, atd.

Informace potřebujeme nejlépe mailem, osobně, nebo telefonicky.

Formát pro případný tisk práce v PDF.