obřadní deky, obřadní složky, složky se státním znakem, složky úřední, slavnostní síň